สินค้าของเรา

บริษัท ชิลด์เทค เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคุณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันยาวนาน “ด้านงานบริการ ก่อนและหลังการขาย” จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี ทำให้เราทราบว่าการทำงานบริการจำกัดปลวกเพียงความรู้เรื่องเคมี เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการบริหารและจัดการที่ดีในทุกๆด้าน ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้