pic

กาวและถาดสำหรับกำจัดหนู


คูมาการ์ด (Kumagard)

ชื่อสินค้า  คูมาการ์ด (Kumagard)

สารออกฤทธิ์ 

  4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-2H-1-benzopyran-2-one……………..0.75%W/W

คุณสมบัติ 

- ใช้ในการกำจัดหนูสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

สรรพคุณของสินค้า

ใช้ในการกำจัดหนูสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

สารสำคัญ

  4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-2H-1-benzopyran-2-

one……………..0.75%W/W

วิธีใช้

1. ผสมคูมาการ์ด กับอาหารแห้ง เช่น ปลาป่น หรือข้าวโพดป่น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 19

คลุกให้เข้ากัน แล้วนำเหยื่อที่ผสมแล้วประมาณ 10-20

กรับวางลงในภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวญที่มีหนูชุกชุม

ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน

หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยหนู

2. เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูกินไป