pic

สารออกฤทธิ์  Fipronil 0.05% w/w ฟิโปรนิ่ว

- Terro-PCO เป็นเหยื่อล่อมดมีคุณสมบัติในการดึงดูดให้มดเข้ามากินอย่างรวดเร็ว

โดยวางไว้ใกล้กับทางเดินของมด เหยื่อของ Terro-PCO จะขยายผล

เมื่อมดกินแล้วกลับเข้ารังและแบ่งปันเหยื่อให้กับมดตัวอื่นๆ

ผลคือมดทั้งรังจะถูกกำจัดจนหมดในไม่ช้า

- Terro-PCO เป็นผลิตภัณฑ์เหยื่อล่อมด

บรรจุในภาชนะที่พร้อมใช้งานและแบบขวดหลายขนาด สะดวกในการหยดเป็นระยะๆ

ตามแนวทางเดินของมดหรือหยดใส่ภาชนะ หรือกับดักก็ได้ เพราะ Terro-PCO

มีคุณสมบัติของเหยื่อล่อมดอย่างดี ที่จะทำให้มันเข้ามากินภายในเวลาไม่กี่นาที

นับเป็นวิธีการหยุดยั้งปัญหามดแบบเบ็ดเสร็จภายในบ้านของท่านเพราะไม่ใช่กำจัดมดเท่าที่เห็

นเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่สามารถกำจัดมด หมดยกรัง

จุดเด่นของเหยื่อกำจัดมด Terro-PCO

- เป็นเหยื่อกำจัดมดชนิดเหลวที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

- ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง เพราะไม่ใช่ยาฆ่าแมลง

แต่เป็นส่วนประกอบของบอเรดผสมกับสารดึงดูดมดชนิดหวานพิเศษ

- เป็นเหยื่อที่ใช้ได้ทั้งในสภาพอากาศแห้งหรือชื้น

- บรรจุในภาชนะที่ออกแบบพิเศษ ใช้งานง่าย สะดวก สะอาด เพียงวาง

หรือหยดเหยื่อไว้ตามทางเดินของมด

- มีประสิทธิภาพสูงทั้งการดึงดูดมด และกำจัดมด

- ใช้งานร่วมกับเหยื่อชนิดอื่นๆ ได้ เช่น เหยื่อชนิดเม็ด