pic
เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับบรรจุสารเคมีกำจัดแมลงโดยเฉพาะ ซึ่งตัวถังมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีเป็นพิเศษ ทำงานโดยใช้แรงดันของลมภายใน มีความคล่องตัวสูง สามารถนำพาขึ้นไปชั้นสูงได้ น้ำหนักน้อยแรงดันมาก แรงส่งน้ำได้ไกล และสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่าย หัวสเปรย์ปรับทิศทางของละอองน้ำได้