pic
เป็นเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงบิน ซึ่งเป็น พาหนะนำโรคต่างๆ มาสู่คน เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท และคอกปศุสัตว์ เป็นต้น ระบบของตัวเครื่องมีความทนทาน เพราะมีระบบระบายความร้อน 2 ชั้น ตัวถังน้ำมันและถังน้ำยาผลิตจากสเตนเลสชนิดทนการกัดกร่อนของสารเคมี การสตาร์ทติดของเครื่องโดยการกดปุ่มปั๊มลม และคอยล์จุดระเบิดภายใน ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ทำให้เกิดแรงอัดกำลังไฟแรงสูง ทำให้เครื่องพ่นสตาร์ทติดง่าย สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซิน 95/91 และแก๊สโซฮอล์