pic
รายละเอียดสินค้าเคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล
เดลต้าเมทริน 0.5% สูตรน้ำมัน เลขทะเบียน วอส.110/2554 กลุ่มสารเคมี ไพรีทรอย
คุณสมบัติของเคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล
มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้กับ เครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดแมลงหลายชนิด เช่นยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ มด แมลงคลาน และอื่นๆในที่พักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรือนอุตสาหกรรม โรงงานโกดังเก็บของ รวมทั้งอาคารสถาน และใช้สำหรับป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรือโรงงาน โกดัง อาคาร สถานที่
วิธีการใช้งาน
ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง 
ใช้พ่นหมอกควันสำหรับยุง ใช้ไดนาโฟล จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 50 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน ในอัตรา 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตร.ม.
ใช้ฉีดพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) สำหรับยุง ใช้ไดนาโฟล จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปพ่นด้วยเครื่องพ่นฝอยละเอียดในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตร.ม. ในห้องครัว 
โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหารให้ปกปิด หรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
คุณสมบัติ เคมีกำจัดยุงและแมลงไดนาโฟล
ชื่อการค้า : ไดนาโฟล
กลุ่มสารเคมี : ไพริทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroides)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน : Deltamethrin 0.5% w/w EC.
ชื่อเคมี : (S)-apha-cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-,3-2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopane carboxylate
ค่าความปลอดภัย : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ลักษณะการนำไปใช้ : ฉีดพ่นละอองฝอย หรือพ่นมอกควัน กำจัดยุงและแมลง
อัตราส่วนผสม : พ่นหมอกควันกำจัดยุง/แมลง : ไดนาโฟล 1ลิตร/น้ำมันดีเซล 49 ลิตร
: พ่นละอองฝอยกำจัดยุง/แมลง: ไดนาโฟล 1ลิตร/น้ำ 4 ลิตร
อัตราการฉีดพ่น : พ่นหมอกควัน : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น 10 ลิตร/พื้นที่ 10000 ตารางเมตร
: พ่นละอองฝอย : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น 1 ลิตร/พื้นที่ 10000 ตารางเมตร
บรรจุ : 1 ลิตร

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และ แมลงที่อยู่อาศัยในดิน

วิธีใช้ : กรณีป้องกันและกำจัดแลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงคลานผสม น้ำยา จำนวน 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผลมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงบินผสม น้ำยา จำนวน 125 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักของแมลง

กรณีใช้ป้องกันและกำจัดปลวกควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าขวดก่อนใช้

1.  ความเข้มข้น 0.125% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 80 ลิตร

2.  ความเข้มข้น 0.25% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 40 ลิตร

3.  คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้ น้ำยา ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใว้ใช้ในครั้งต่อไป

ก) สำหรับก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียนร้อยแล้ว ใช้ น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตใ้ห้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว หลักจากนั้นให้เทราดหรือพ่น น้ำยา รอบบริเวณพื้นคอนกรีต โดย

1.  ใช้ท่อฉีด (Rodding) ไซเปอร์ 10 ไลน์ ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 5 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2.  ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่วเอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ น้ำยา ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้่น

ข) สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตร ต่อรู และสำหรับดินบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก

สำหรับบริเวรรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดินใช้น้ำยา ตามอีตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือฉีดพ่นบริเวณและสถานที่พบเห็นปลวกและแมลงอื่นๆ จนทั่ว

สำหรับ เสาไม้ หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ใต้ดินพ่นหรืออันน้ำยา ตามส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้หรือวัตถุนั้น ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน