เกี่ยวกับเรา 

   บริษัท ชิลด์เทค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์อันยาวนาน "ด้านงานบริการก่อน และหลังการขาย" ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ทำให้เราทราบว่าการทำงานบริการกำจัดปลวก และสัตว์รบกวนเพียงความรู้ เรื่องเคมี เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการบริหารและจัดการที่ดีในทุกๆ ด้าน 

เราเชี่ยวชาญในการให้บริการกับหลากหลายธุรกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน ร้านค้าปลีก และที่พักอาศัย
ปัจจุบันบริษัทฯเปิดให้บริการ 2 สาขา


•  สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนบายพาส 
          076 610 066, 088 765 5431 


•  สาขากระบี่ ตั้งอยู่ที่สี่แยกคลองจิลาด 

           075 656584 , 061 175 2229

 
พันธกิจ

เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของบริษัท กำจัดปลวกและสัตว์รบกวน ในจังหวัดภูเก็ต